WSPÓŁPRACA - DLA STUDENTÓW

Studenci samodzielnie tworzą zespoły na swojej Uczelni w formie koła naukowego lub organizacji studenckiej. Następnie, opracowują i realizują projekty społeczno-biznesowe adresowane do wybranej społeczności lokalnej. Założeniem Programu jest przekazanie wiedzy, postaw oraz umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem i działaniem w gospodarce wolnorynkowej.

Podjęte inicjatywy i projekty powinny doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej i statusu finansowego społeczności objętej projektem. Drużyna Enactus powinna również wypracować i zastosować strategię długookresowego funkcjonowania zespołu, obszarów działalności i jego projektów.

Program Enactus otwiera szeroki wachlarz rozwoju umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, tworzenia i realizacji projektów społecznych, rozwoju kariery zawodowej i rozwoju kompetencji twardych i miękkich. W trakcie każdej edycji programu odbywają się konferencje i dodatkowe wyzwania przygotowane wspólnie z partnerami. Do wygrania są najczęściej nagrody rzeczowe i pieniężne. Często połączone z sesjami coachingowymi i mentoringowymi dla zwycięzców. To także okazja do poznania największych przedsiębiorstw w Polsce. Niejednokrotnie mamy możliwość spotkania w siedzibie partnera czy zwiedzania zakładów produkcyjnych. Każdy w Enactusie może skorzystać z analizy swojej kariery zawodowej, analizy CV, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej czy budowania własnej marki osobistej.

To tylko przykłady, a ile możecie poświęcić czasu na działanie w programie zależy od Was!

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

ZDOBĄDŹ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE

WPŁYWAJ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

SPOTKAJ SIĘ Z ATRAKCYJNYMI PRACODAWCAMI

NAWIĄZUJ CIEKAWE ZNAJOMOŚCI

TWÓRZ AUTORSKIE PROJEKTY

KREUJ INNOWACJE SPOŁECZNE I TECHNOLOGICZNE

REALIZUJ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIZNESOWE

ZDOBĄDŹ SZANSĘ REPREZENTOWANIA POLSKI NA ŚWIATOWYCH FINAŁACH ENACTUS!

KORZYŚCI DLA UCZELNI

INWESTYCJA W STUDENTÓW

Wspólnym celem Enactus i Uczelni jest zwiększenie świadomości biznesowej studentów, dzięki czemu będą mogli oni pozytywnie wpływać na sytuację lokalnych społeczności.

WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZYMI FIRMAMI

Zaangażowanie w Enactus to szansa na zwiększenie rozpoznawalności oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku uczelni w świecie biznesu.

INNOWACJE I CSR

Program daje możliwość rozwoju i kreowania innowacyjnych inicjatyw powiązanych z działalnością przedsiębiorstwa.

NETWORKING ODPOWIEDZIALNYCH LIDERÓW

Organizowane wydarzenia stanowią okazję dla przedstawicieli biznesu oraz świata akademickiego do spotkań poza tradycyjnym otoczeniem biznesowym.

ZGŁOŚ SWOJĄ UCZELNIĘ DO PROGRAMU ENACTUS!

Zbierz minimalną liczbę studentów z Twojej uczelni wymaganą do założenia organizacji studenckiej (niezależnie od kierunku, trybu studiów czy roku).

Zaangażuj wykładowcę z Twojej uczelni, który będzie Waszym Faculty Advisorem (Opiekunem Naukowym).

Złóż aplikację o utworzenie zespołu Enactus na swojej uczelni!

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

ANGELA CZYŻEWSKA

Country Leader Enactus Poland

angela.czyzewska@bigram.pl

+48 603 175 871

MATERIAŁY DO POBRANIA