Wypełnij poniższy formularz i prześlij raport projektowy na rok akademicki 2019/2020.

Pamiętaj 1 projekt = 1 raport!

Informacje ogólne

Informacje projektowe

Opis projektu

Opiszcie skąd wzięła się koncepcja projektu oraz jak przeprowadzona zostanie/została analiza potrzeb grupy docelowej(opiszcie krótko jak wyglądał/będzie wyglądał proces i wymieńcie trzy najważniejsze potrzeby danej grupy docelowej). Opiszcie również jakie ryzyko może pojawić się w Waszym projekcie.
Opiszcie krótko o stopniu innowacyjności waszego projektu. Jeśli dany produkt istnieje obecnie na rynku, opiszcie w jaki sposób wasze rozwiązanie różni się od dostępnych na rynku (czy zostaje np. ulepszony).
Opiszcie krótko jaki model biznesowy chcecie zastosować w projekcie lub jakie przedsiębiorcze działania chcecie podjąć wspólnie z beneficjentami? Jakie jest Wasze rozwiązanie?
Jakich efektów z projektu dla grupy docelowej oczekujecie? Jaki możliwy wpływ projektu na warunki i standard życia grupy docelowej widzicie/przewidujecie. Na jakie czynniki/problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe związane z grupą docelową ma wpływ Wasz projekt?

Informacje dodatkowe

Wymień partnerów z którymi już rozpoczęliście rozmowy o współpracy lub do których planujecie się odezwać w najbliższym czasie.
Partnerzy merytoryczni, medialni, zasoby rzeczowe itp.
Click or drag a file to this area to upload.
Jeśli projekt jest kontynuowany, razem z raportem prześlijcie zdjęcia działań wykonywanych w ramach projektu. Mogą to być zdjęcia z beneficjentami, pracy nad produktem, spotkań zespołu itp.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE!

ANNA TARASKA

ANNA TARASKA

Enactus Poland Program Manager