WSPÓŁPRACA - DLA STUDENTÓW

Studenci samodzielnie tworzą zespoły, a następnie, opracowują i realizują projekty edukacyjne adresowane do wybranej społeczności. Założeniem jest przekazanie wiedzy, postaw oraz umiejętności związanych z działaniem w gospodarce wolnorynkowej. 

Podjęte inicjatywy powinny doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej i statusu finansowego społeczności objętej programem. Drużyna Enactus powinna również wyprawować i zastosować strategię długookresowego funkcjonowania zespołu i jego projektów.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

ZDOBĄDŹ PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

WPŁYWAJ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

SPOTKAJ SIĘ Z ATRAKCYJNYMI PRACODAWCAMI

NAWIĄZUJ CIEKAWE ZNAJOMOŚCI

TWÓRZ AUTORSKIE PROJEKTY

KREUJ INNOWACJE SPOŁECZNE I TECHNOLOGIE

REALIZUJ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIZNESOWE

ZDOBĄDŹ SZANSĘ REPREZENTOWANIA POLSKI NA ŚWIATOWYCH FINAŁACH ENACTUS!

ZGŁOŚ SWOJĄ UCZELNIĘ DO PROGRAMU ENACTUS W 3 KROKACH!

Zbierz min. 3 studentów z Twojej uczelni (niezależnie od kierunku, trybu studiów czy roku)

Zaangażuj wykładowcę z Twojej uczelni, który będzie Waszym Faculty Advisorem

Złóż aplikację o utworzenie zespołu Enactus na swojej uczelni!

KORZYŚCI DLA UCZELNI

INWESTYCJA W STUDENTÓW

Wspólnym celem Enactus i Uczelni jest zwiększenie świadomości biznesowej studentów, dzięki czemu będą mogli oni pozytywnie wpływać na sytuację lokalnych społeczności.

WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZYMI FIRMAMI

Zaangażowanie w Enactus to szansa na zwiększenie rozpoznawalności oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku uczelni w świecie biznesu.

INNOWACJE I CSR

Program daje możliwość rozwoju i kreowania innowacyjnych inicjatyw powiązanych z działalnością przedsiębiorstwa.

NETWORKING ODPOWIEDZIALNYCH LIDERÓW

Organizowane wydarzenia stanowią okazję dla przedstawicieli biznesu oraz świata akademickiego do spotkań poza tradycyjnym otoczeniem biznesowym.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

ANGELA CZYŻEWSKA

Enactus Poland Program Manager

angela.czyzewska@bigram.pl

+48 603 175 871

MATERIAŁY DO POBRANIA